BEETHOVEN tại Đà Nẵng

,

Ngày 18/3, lần đầu tiên tại Đà Nẵng đã diễn ra chương trình văn hoá và nhạc cổ điển của Đức do Viện Goethe Hà … Continued