Ngày 18/3, lần đầu tiên tại Đà Nẵng đã diễn ra chương trình văn hoá và nhạc cổ điển của Đức do Viện Goethe Hà NộiTrung tâm Đức ngữ Ngôi nhà Đức phối hợp tổ chức tại nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh. Hinrich Alpers, nhạc công piano trẻ người Đức nổi tiếng thế giới đã biểu diễn các tác phẩm của Schumann, Ravel và Beethoven. Alpers đã hút hồn khán phòng chật kín khán thính giả ở mọi lứa tuổi bằng phong cách biểu diễn tài năng và đầy cảm xúc của mình.