Với dân số khoảng 1,5 triệu người, Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư của Việt Nam, đồng thời là trung tâm kinh tế và chính trị của miền Trung Việt Nam. Trong 5 năm qua, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất. Với sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, bờ biển dài hàng cây số và những rặng núi, tiềm năng của Đà Nẵng trong các lĩnh vực du lịch, thương mại và kinh tế là vô cùng to lớn mà không thành phố nào tại miền Trung Việt Nam sánh bằng.

Thư viện