Ngôn ngữ sử dụng trong các khóa học của chúng tôi ngay từ đầu là tiếng Đức. Với số lượng học viên lý tưởng, giờ học được thiết kế phù hợp với nhu cầu của người học. Trong mỗi giờ học, học viên được rèn luyện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng phát âm và ngữ pháp cũng như thông tin đất nước học Đức nguyên bản và cập nhật nhất được lồng ghép vào mỗi giờ học. Học viên được hướng dẫn phương pháp học tự khám phá một cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ giảng dạy bằng tài liệu gốc của các nhà xuất bản Đức, ví dụ như Hueber. Các giáo trình bao gồm đĩa CD, DVD cũng như các tài liệu online để mỗi học viên có thể tự ôn bài và luyện tập thêm.

Thư viện