Ở Việt Nam các thí sinh có thể dự thi lấy chứng chỉ tiếng Đức Goethe Zertifikat tại Viện Goethe tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Ngôi nhà Đức Đà Nẵng. Các chứng chỉ này do viện Goethe Việt Nam cấp. Tất cả các kỳ thi của Viện Goethe đều có tiêu chuẩn cao và thống nhất trên toàn thế giới. Các tài liệu thi đều do Viện Goethe trung tâm ở Đức soạn thảo, giám sát và cập nhật thường xuyên. Các chứng chỉ Goethe được công nhận quốc tế và có giá trị trên toàn thế giới. Tại Việt Nam các chứng chỉ này là một trong những điều kiện để được cấp thị thực sang Đức đoàn tụ gia đình, du học, học nghề hay làm việc.