Ở Việt Nam các thí sinh có thể dự thi lấy chứng chỉ tiếng Đức Goethe Zertifikat tại Goethe Institut Hà Nội, Goethe Institut Hồ Chí Minh và tại Ngôi nhà Đức Đà Nẵng. Goethe Zertifikat do Goethe Institut Việt Nam cấp. Tất cả các kỳ thi của Goethe Institut đều có tiêu chuẩn cao và thống nhất trên toàn thế giới. Các tài liệu thi đều do Goethe Institut Zentrale ở Đức soạn thảo, giám sát và cập nhật thường xuyên. Goethe Zertifikat được công nhận quốc tế và có giá trị trên toàn thế giới. Tại Việt Nam Goethe Zertifikat là một trong những điều kiện để được cấp thị thực sang Đức đoàn tụ gia đình, du học, học nghề hay làm việc.