Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đức ngữ Ngôi nhà Đức tại Đà Nẵng

Bạn muốn học tiếng Đức hoặc thi lấy chứng chỉ tiếng Đức? Hãy đến Trung tâm của chúng tôi.

LỊCH HỌC LỊCH THI ĐĂNG KÝ

Tin tức

  • Từ 18/02/2019, các học viên ngoài cũng có thể đăng ký tham dự các khoá luyện thi của chúng tôi.
  • KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC >> Đọc thêm

  • LỊCH THI TIẾNG ĐỨC >> Đọc thêm

  • Lưu ý: Thí sinh đăng ký thi phải điền đầy đủ thông tin vào bảng Đăng ký (Không nhận đăng ký qua điện thoại).
Đọc thêm >>

Sự kiện

Đọc thêm >>