Giảng dạy tại Ngôi nhà Đức là đội ngũ giáo viên bản ngữ và Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Đức/ Đức ngữ học/Ngôn ngữ học/Giảng dạy tiếng Đức như một ngoại ngữ và giàu kinh nghiệm. Với chương trình học được soạn thảo một cách kỹ lưỡng chúng tôi đảm bảo được chất lượng giảng dạy tốt nhất.