LỊCH THI TIẾNG ĐỨC NĂM 2019

nut-dang-ky

Chỉ nhận đăng ký thi qua e-mail theo địa chỉ dangkythidanang@gmail.com
hoặc qua mẫu đơn dưới đây:

ĐĂNG KÝ THI

 THÁNG SD1, A2, B1, B2 ĐĂNG KÝ DỰ THI BẮT ĐẦU NHẬN TỪ 8 GIỜ NGÀY
11/2018  15 – 16/11/2018
31/10/2018
12 13 – 14/12/2018
28/11/2018
1/2019 17 – 18/01/2019 02/01/2019
2
3 07 – 08/03/2019 20/02/2019
4 11 – 12/04/2019 27/03/2019
5 16 – 17/05/2019 24/04/2019
6 13 – 14/06/2019
29/05/2019
7
8 22 – 23/08/2019 07/08/2019
9 19 – 20/09/2019 04/09/2019
10 17 – 18/10/2019 02/10/2019
11 14 – 15/11/2019 30/10/2019
12 12 – 13/12/2019 27/11/2019
Lệ phí thi (VNĐ) SD1 2.500.000 (4 kỹ năng)
A2    2.500.000 (4 kỹ năng)
B1 (4 kỹ năng)   3.500.000
B1 (1 kỹ năng)   1.000.000
B2 (4 kỹ năng)   4.000.000
B2 (1 kỹ năng)   1.200.000
C1 (4 kỹ năng)   4.300.000

TRUNG TÂM ĐỨC NGỮ NGÔI NHÀ ĐỨC

Deutsches Sprachzentrum Da Nang
K 31/2 Lê Hồng Phong, Quan Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giờ mở cửa văn phòng:

Thứ Hai – thứ Sáu, từ 13h30 – 17h00 (vui lòng lưu ý!)

ĐT: (0084) 236 3565 783 hoặc (0084) 904 281 801 (chỉ buổi chiều!)

E-mail: dangkythidanang@gmail.com

Thư viện