LỊCH THI TIẾNG ĐỨC NĂM 2020

nut-dang-ky

Chỉ nhận đăng ký thi qua e-mail theo địa chỉ dangkythidanang@gmail.com
hoặc qua mẫu đơn dưới đây:

ĐĂNG KÝ THI

 THÁNG SD1, A2, B1, B2 ĐĂNG KÝ DỰ THI BẮT ĐẦU NHẬN TỪ 8 GIỜ NGÀY
12/2019  12 – 13/12/2019
27/11/2019
1/2020 09 – 10/01/2020
20/12/2019
2
3 05 – 06/03/2020 19/02/2020
4 16 – 17/04/2020 01/04/2020
5 14 – 15/05/2020 29/04/2020
6 11 – 12/06/2020 27/05/2020
7 09 – 10/07/2020 24/06/2020
8 13 – 14/08/2020 29/07/2020
9 10 – 11/09/2020 26/08/2020
10 15 – 16/10/2020 30/09/2020
11 12 – 13/11/2020 28/10/2020
12 10 – 11/12/2020 25/11/2020
1/2021 14 – 15/01/2021 30/12/2020
Lệ phí thi (VNĐ) 2.500.000 (4 kỹ năng A1)
2.500.000 (4 kỹ năng A2)
4.300.000 (4 kỹ năng C1)
3.500.000 (4 kỹ năng B1)
1.000.000 (1 kỹ năng B1)
4.000.000 (4 kỹ năng B2)
1.200.000 (1 kỹ năng B2)

TRUNG TÂM ĐỨC NGỮ NGÔI NHÀ ĐỨC

Deutsches Sprachzentrum Da Nang
K 31/2 Lê Hồng Phong, Quan Hải Châu, TP Đà Nẵng

Thí sinh trực tiếp gửi đăng ký thi (chỉ gửi 1 lần) tới dangkythidanang@gmail.com

hoặc tại http://ngoinhaducindanang.com.vn/dang-ky/dang-ky-du-thi/ .

Lưu ý: Thí sinh có đăng ký thi gửi trùng lặp sẽ bị loại.

Nhận đăng ký thi từ 08 giờ sáng của ngày mở đăng ký thi (ghi trên lịch thi).

Thí sinh sẽ sớm nhận được mail chấp nhận đăng ký thi và hướng dẫn nộp lệ phí thi từ Ngôi Nhà Đức.

Giờ mở cửa văn phòng:

Thứ Hai – thứ Sáu, từ 13h30 – 17h00 (vui lòng lưu ý!)

ĐT: (0236) 3 565 783 hoặc 0904 281 801 (các buổi chiều)

Đăng ký thi: dangkythidanang@gmail.com

Thư viện