CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC NĂM 2018

  • Học theo khung tham chiếu Châu Âu GER
  • Giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp
  • 90% Giáo viên người Đức giảng dạy
  • Sách (In nguyên bản của Đức) miễn phí
  • Trang thiết bị dạy học tiên tiến nhất
 

Đăng ký học

 

 LỚP/TRÌNH ĐỘ   THỜI GIAN HỌC KHAI GIẢNG  THỜI LƯỢNG  HỌC PHÍ VNĐ/HV
 A1  Thứ 2,3,4,5,6 08h00 -12h15 13/11/2017 8 tuần
10,500,000
 A2 03/01/2018
 B1 03/01/2018
 B2 13/11/2017
 Luyện thi A1/A2 Thứ 2,3,4,5,6 08h00 -11h30 18 – 22/12/2017 1 tuần 2,000,000
 Luyện thi B1/B2 Thứ 2,3,4,5,6 08h00 -12h15 22/01 – 02/02/2018 3 tuần 4,000,000
A1.1  

Thứ 2,4,6

 

18h00-20h45

03/01/2018 8 tuần 5,000,000
A1.2 03/01/2018
A2.1
A2.2 
B1.1
B1.2
B2.1
B2.2

 

Thư viện