CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC NĂM 2017

  • Học theo khung tham chiếu Châu Âu GER
  • Giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp
  • 90% Giáo viên người Đức giảng dạy
  • Sách (In nguyên bản của Đức) miễn phí
  • Trang thiết bị dạy học tiên tiến nhất
 

Đăng ký học

 

 LỚP/TRÌNH ĐỘ   THỜI GIAN HỌC  THỜI LƯỢNG  HỌC PHÍ VNĐ/HV
 A1/SD1  Thứ 2,3,4,5,6 08h00 -12h15 200 tiết (8 tuần) 10,500,000
 A2
 B1
 B2
 Luyện thi A1/A2  Sáng hoặc chiều  20 tiết 2,000,000
 Luyện thi B1/B2  40 tiết 4,000,000
A1.1 Thứ 2,4,6 hoặc

Thứ 3,5,6

18h00-20h45 80 tiết (8 tuần) 5,000,000
A1.2
A2.1
A2.2 
B1.1
B1.2
B2.1
B2.2

 

Thư viện