Ngôn ngữ sử dụng trong các khóa học của chúng tôi ngay từ đầu là tiếng Đức. Với số lượng khoảng từ 6-10 học viên/lớp nhỏ, giờ học được thiết kế phù hợp với nhu cầu của người học một cách lý tưởng. Trong mỗi giờ học, học viên được rèn luyện tất cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng phát âm và ngữ pháp cũng như đất nước học Đức với các thông tin cập nhật được lồng ghép vào các giờ học. Học viên được hướng dẫn phương pháp học tự khám phá một cách tối ưu nhất. Ngoài ra, chúng tôi chỉ giảng dạy bằng tài liệu gốc của các nhà xuất bản Đức, ví dụ như Hueber. Các giáo trình bao gồm đĩa CD, DVD cũng như các tài liệu online để mỗi học viên có thể tự ôn bài và luyện tập thêm.

Thư viện