Các kỳ thi tiếng Đức tại Ngôi nhà Đức là các kỳ thi gốc của Viện Goethe. Sau khi đăng ký thi tại đây, các thí sinh đều được ghi danh thêm tại Viện Goethe Hà Nội. Các tài liệu thi được sử dụng tại Ngôi nhà Đức đều do Viện Goethe Hà Nội cung cấp. Các thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ của Viện Goethe Hà Nội sau khi vượt qua kỳ thi tại Ngôi nhà Đức.

Ở Việt Nam các thí sinh có thể tham dự các kỳ thi nói trên tại Viện Goethe Hà Nội, Viện Goethe thành phố Hồ Chí Minh và Ngôi nhà Đức Đà Nẵng. Tất cả các kỳ thi của Viện Goethe đều có tiêu chuẩn cao và thống nhất trên toàn thế giới. Các tài liệu thi đều do Viện Goethe trung tâm ở Đức soạn thảo, giám sát và cập nhật thường xuyên. Các chứng chỉ Goethe được công nhận quốc tế và có giá trị trên toàn thế giới. Tại Việt Nam các chứng chỉ này là một trong những điều kiện để được cấp thị thực sang Đức đoàn tụ gia đình, du học, học nghề hay làm việc.