Ngôi Nhà Đức hướng dẫn bạn đăng ký thi như sau:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THI

Bước 1: Điền bảng đăng ký bên dưới.

  • Đề nghị ghi rõ họ tên đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu.
  • Ghi rõ tên kỳ thi A1/A2/B1/B2 (nếu thi B1/B2 cần ghi rõ tên kỹ năng) bạn muốn dự thi.
  • Thông tin thí sinh đăng ký trong bảng phải trùng khớp với thông tin có trong hộ chiếu của thí sinh. Do đó đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin trước khi gửi đăng ký.
  • Trường hợp thông tin đăng ký không đồng nhất với thông tin có trong hộ chiếu, thí sinh sẽ mất quyền dự thi.

Bước 2: Thí sinh sẽ nhận được hướng dẫn tiếp theo qua E-Mail từ Trung tâm cho việc nộp lệ phí thi.

LƯU Ý

  • Các thông tin liên quan đến kỳ thi (thời gian thi, kết quả thi, nhận văn bằng) sẽ được thông báo đến thí sinh theo địa chỉ do thí sinh đăng ký.
  • Thí sinh sử dụng hộ chiếu còn hiệu lực để dự thi (Thí sinh mang theo hộ chiếu bản gốc và 01 bản photocopy trang hộ chiếu có dán ảnh để tới dự thi). Sau khi đã thực hiện chuyển khoản, lệ phí thi không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi

Please leave this field empty.