Ngôi Nhà Đức hướng dẫn bạn đăng ký thi như sau:

I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THI

Bước 1: Điền bảng đăng ký bên dưới và lưu ý:

  • Tại mục (1) cần ghi rõ họ tên đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu.
  • Ghi rõ tên cấp độ (SD1/A2/B1/B2) bạn muốn dự thi (nếu thi B1/ B2 cần ghi rõ tên kỹ năng).
  • Thông tin thí sinh đăng ký trong bảng phải trùng khớp với thông tin có trong Hộ chiếu của thí sinh, nếu không thí sinh sẽ mất quyền dự thi và lệ phí thi không được hoàn lại.

Bước 2:  Click vào 2 dòng cam kết trước khi ấn nút “Gửi”

Email xác nhận đăng ký và hướng dẫn chuyển khoản lệ phí thi từ Trung tâm có thể được gửi ngay trong ngày hoặc vào ngày kế tiếp. Thí sinh vui lòng chờ đợi.

II. LƯU Ý

  • Đăng ký thi không được chấp nhận nếu không có 2 dòng cam kết bên trên
  • Đăng ký thi sẽ bị huỷ nếu thí sinh không cung cấp đủ thông tin đăng ký theo hướng dẫn.
  • Thời gian thi, kết quả thi và cách thức nhận văn bằng được gửi đến địa chỉ E-mail do thí sinh đăng ký. Do vậy thí sinh cần kiểm tra kỹ địa chỉ mail trước khi bấm nút “Gửi”.
  • Thí sinh sử dụng hộ chiếu còn hiệu lực để dự thi.

Điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi

Tôi đã đọc Quy chế thiQuy chế tổ chức thi và tuân thủ.
Tôi đã đọc Cam kết bảo mật thông tin và chấp thuận.

Please leave this field empty.